Walt Disney 1901-1966
En pioner innen animasjon og med en stab av dyktige tegnere: som Carl Barks 1901-2000 tegner og skaper av Andeby-Universet