Time will tell 100 x 120 cm
Dette maleriet er i fornyelesfasen - det skal laseres i seksjoner og viktige tidspunkt skal bli underlag til ei hovedklokke :)